bip2.jpg
Rekrutacja do przedszkola.png
nauka zdalna.jpg
dziennik elektroniczny.jpg
ban-playdoh.jpg
aqua.jpg
galanowy.jpg
logo_eTw.png
Wyszukiwarka
Czerwiec 2021
Pn Wt Śr Cz Pt So Nd
 
14 15 16 17 18 19 20
Czwartek, 17.06.2021
Miejsce: Miejsko - Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rypinie, ul. Warszawska 20, 87-500 Rypin, Sala Wystaw i Promocji
ban-biblioteka.jpg
ban-pogoda.jpg
Banerek - repertuar.jpg
ban-newsletter.jpg
Piątek, 09.04.2021
Kamila LaskowskaLiczba wyświetleń: 104
INFORMACJA O OGRANICZENIU FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA
INFORMACJA O OGRANICZENIU FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA Na podstawie Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 8 kwietnia 2021 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, działalność stacjonarna przedszkola zostaje zawieszona do dnia 18 kwietnia 2021. Propozycje zajęć do pracy w domu będą wysyłane przez dziennik elektroniczny. W przedszkolu mogą być zorganizowane zajęcia na wniosek 1)rodziców dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, 2)rodziców dzieci, którzy: a)są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą, b)realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego, c)realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, d)pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny, e)wykonują działania ratownicze, f)są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art.6pkt5 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369), g)są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art.48a ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej, h)są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art.67 i art.69 ustawy z dnia 12marca 2004r. o pomocy społecznej, i)są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych, j)są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,k)są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art.2 ustawy z dnia 14grudnia 2016r. –Prawo oświatowe, i realizują zadania na terenie tych jednostek.
 
 
Wyślij na portal społecznościowy Facebook
Wyślij link e-mailem
PDF
DRUKUJ
POWRÓT
WYPOWIEDZ
SIĘ